Sopimusehdot

YLEISET EHDOT
 Lahjakortin tilaajan täytyy olla vähintään 18-vuotias.

OSAPUOLET
 Sopimusehtojen osapuolina ovat Suomen mobiilimaksu Oy (palvelun tarjoaja) ja palvelun käyttäjä (asiakas).

TUOTTEIDEN TILAAMINEN
 Puhelinliittymän pitää olla tilaajan nimissä ja lahjakorttitilauksen maksamisessa tarvitaan vahva sähköinen tunnistautuminen verkkopankkitunnuksilla. Lahjakortteja voi tilata (palvelun tarjoajan) määräämän luoton mukaan mikä on tällä hetkellä 500 euroa per asiakas.

EPÄONNISTUNUT OSTOTAPAHTUMA
 Mikäli tilaus epäonnistuu, ota yhteyttä (palvelun tarjoajaan). Asiakaspalvelumme selvittää epäonnistuneen oston.
Yhteystieto sivuilta löytyy sähköpostiosoite ja  asiakaspalvelun puhelinnumero.

TUOTTEIDEN TOIMITUS
 Kaikki lahjakortit lähetetään asiakkaalle postitse ykkösluokassa maanantaisin ja torstaisin kello 16:00. Torstaina kello 14.00 jälkeen tehdyt tilaukset toimitetaan postiin vasta maanantaina. Muistakaa aina myös pyhäpäivät jotka ovat viikolla jolloin lahjakorttien toimitus voi viivästyä postin toimituksen takia. Emme vastaa yhteistyökumppaniemme, palvelun tarjoajiemme tai kolmansien osapuolten takia johtuvista viivästyksistä. Lahjakortit toimitetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamaan postiosoitteeseen.

TUOTTEIDEN MAKSAMINEN
 Ostot suoritetaan uudella Älymaksutavalla. Lahjakorttien myyntihinnat sisältävät lahjakortin, postikulut, maksunvälitys- ja muut palvelukulut.

TILAUKSEN PERUMINEN
 Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus palauttaa tilaamansa tuote 14 vuorokauden sisällä tuotteen vastaanottamisesta.

KULUTTAJAN VASTUU JA VELVOLLISUUS
 Käyttäjä eli asiakas on vastuussa täysimääräisesti tämän sopimuksen,lain ja hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä aiheuttamistaan vahingoista tämän (palvelun tarjoajalle), muille käyttäjille sekä kolmansille osapuolille. (Palvelun tarjoaja) ei ole vastuussa välillisistä tai kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista

SOPIMUKSEN VOIMAANTULO
 Sopimus syntyy asiakkaan ja (palvelun tarjoajan) välille kun asiakas tilaa tuotteita ja hyväksyy toimitusehdot. (Palvelun tarjojalla) on oikeus myydä saatavansa kolmannelle osapuolelle, joka laskuttaa asiakasta tilausten mukaan.

TUOTTEEN- TAI RAHANPALAUTUS
 Tuotepalautuksissa sovelletaan kuluttajansuojalakia 6 luku (15.12.2000/1072, 16 §). Kaikki rahanpalautukset epäonnistuneista tilauksista tai tuotepalautuksista tehdään aina seuraavan kuukauden 5.päivä.

YLIVOIMAINEN ESTE
 (Palvelun tarjoaja) ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. (Palvelun tarjoaja) ei vastaa viestiliikenteen häiriöiden tai muiden palveluntarjoajien toiminnassa ilmenneiden häiriöiden aiheuttamista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle osapuolelle, niin pian kuin mahdollista, hänen kohtaamastaan esteestä.

MARKKINOINTIVIESTIT
 (Palvelun tarjoajalla) on oikeus lähettää markkinointi- ja mainosmateriaalia palveluun liittyvissä asioissa, mikäli asiakas ei nimenomaisesti kiellä tietojensa käyttöä edellä mainittuun tarkoitukseen. Palveluntarjoaja ei luovuta asiakkaan yhteystietoja ulkopuoliseen käyttöön.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
 Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista neuvottelemalla palvelun tarjoajan ja asiakkaan kesken, asiakas voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Kaikki sopimuksesta aiheutuneet vaatimukset ja riitaisuudet käsitellään joko (Palvelun tarjoajalla) kotipaikan taikka asiakkaan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan mukaisessa alioikeudessa. Tässä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä ja sovelletaan Suomen lakia.